Werkbon correct invullen, motiveer je werknemers!

Blijf jij wel eens achter met onjuiste, half ingevulde, of nog erger: lege werkbonnen? Het is niet alleen ergerlijk, maar ook risicovol, aangezien je dan niet in orde bent met de wetgeving. De enige oplossing hiervoor is om je werknemers te motiveren zorgvuldiger om te gaan met de werkbonnen. Wij geven je enkele tips om ze een duwtje in de rug te geven!

Wat kan je doen om efficiënter te werken?

Incentives

Bepaal inspirerende incentives en zet deze in op de mensen die hun job keurig afhandelen, op alle niveaus. De meesten zullen al snel verleid worden en een tandje bijsteken.

Plaats ze in jouw schoenen

Laat mensen die het te bont maken, een dagje mee factureren! Zo zullen ze ook rechtstreeks geconfronteerd worden met de dagelijkse problemen waar de backoffice mee te kampen krijgt. De pret zal snel voorbij zijn. ;)

Track & Trace

Door het installeren van een Track & Trace oplossing kan je het traceren van de gewerkte uren gemakkelijk automatiseren. Stel vervolgens iemand aan binnen het bedrijf die deze uren opvolgt. Niet alleen worden de uren zo afgepunt, je kan klachten van klanten over de gepresteerde uren met gemak weerleggen.

De visie van je medewerkers

De motor van het bedrijf

De medewerkers zijn de motor van je bedrijf. Maak je werknemers daarom ook duidelijk dat zij hierin hun steentje moeten bijdragen. Ze kennen vaak het belang van hun individuele, dagelijkse bijdrage niet in het groter geheel, of zien niet in hoe de registraties op een werkbon bijdragen aan de efficiënte werking van het bedrijf.

Opleiding en begeleiding

Zorg voor goede opleidingen en leer iedereen in het begin ook zorgvuldig alle procedures aan. Documenteer die procedures, hou ze up-to-date en zorg voor een regelmatige opfrissing.

Stroomlijn je aanpak

Beperk je aanbod

Let op met het type werk dat je aanneemt. Valt de opdracht tegen, dan zullen de werkbonnen ook tegenvallen. Je medewerkers zullen gemakkelijk een emmer water kunnen vullen en ramen lappen, maar is dat werkelijk hun taak? Laserfocus is belangrijk, ook voor de medewerkers.

Voorzie de nodige marge

Neem een brede, maar realistische marge bij de taken, zodat je werknemers niet met de gevolgen worden opgezadeld. Te weinig tijd en ruimte krijgen om je taken uit te voeren is al vervelend en stresserend genoeg. Voeg daar nog een klant aan toe die op je vingers staat te kijken en je moet niet verbaasd zijn dat het werk er onder lijdt.

Maak een prijsopgave

Voor grotere werken maak je best vooraf een duidelijke prijsopgave. Dit vereenvoudigt niet alleen de facturatie, maar ook de kans dat de klant in discussie gaat met je medewerkers wordt hierdoor sterk verminderd. Dit is het meest transparante model naar je klanten, tenminste als er achteraf geen verrassingen zijn.

Werk met transparante forfaits

Voor depannages en herstellingen kan je makkelijk met interventieforfaits werken. Net zoals het vorige punt zorgt dit voor een eenvoudige en transparante aanpak voor klanten, technici en kantoor.

The right person for the right job

Iedereen heeft zijn sterke en zwakke punten en er is een grens aan wat je kan aanleren. Laat werken in regie daarom vooral uitvoeren door de mensen die technisch de juiste expertise hebben én het ook administratief kunnen afhandelen.

Werk digitaal

Digitale systemen zoals Climapulse laten je niet alleen toe om de meest recente informatie te raadplegen, ze zorgen ook voor sturing en vereisen een minimum aan input om tot een volledige werkbon te komen. Met een digitaal systeem kan je het proces stroomlijnen op maat van je bedrijf, met minder kans op fouten.