F-gassen verordening in Nederland

Koudemiddel registratie en f-gassen verordening.

Op 1 januari 2010 is in Nederland de nieuwe regeling omtrent koelinstallaties in werking getreden. Diploma’s zullen niet langer verstrekt worden door het welbekende STEK maar door SenterNovem, een onderdeel van Agentschap NL. De verplichte STEK erkenning voor bedrijven is met ingang van 1 januari 2010 vervallen. STEK zal ook niet langer een rol vervullen in het verstrekken van deze bedrijfscertificering voor koudetechniek, maar er is wel een overgangsregeling voorzien tot 1 juli 2011.

Indien uw bedrijf werkzaamheden aan koelinstallaties in Nederland verricht waarbij f-gassen of gereguleerde (ozonlaagafbrekende) stoffen vrij kunnen komen, dient u over een bedrijfscertificaat in het kader van deze nieuwe regeling voor koelinstallaties te beschikken. Dit bedrijfscertificaat is Europees erkend.

Doordat deze nieuwe regeling afgestemd werd op de Europese verordening inzake f-gassen, kan Coolant gebruikt worden voor de elektronische koudemiddel registratie voor Nederlandse bedrijven die gespecialiseerd zijn in koudetechniek.

F-gassen

Een koelinstallatie gebruikt koudemiddel om voor de afkoeling van het binnenklimaat te zorgen. Koudemiddelen worden ook wel eens f-gassen of freon gas genaamd. Door de overgangs-regeling wordt het oude STEK diploma nu dus vervangen door een nieuwe f-gassen certificering met de nodige koudemiddel registratie.