De F-gassenverordening voor installateurs

Sinds 11 maart 2024 is de nieuwe Europese F-gassen verordening van kracht, die voor een stroomversnelling zorgt in de verdere afbouw van broeikasgassen (F-gassen).

Wat betekent dit nu voor jou als installateur?

De nieuwe Europese F-gassen verordening 2024 heeft als missie het sterk verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Maar wat is nu de impact voor jullie, als professionals in het veld?

 • Striktere regels, strengere controles
 • Nieuwe beperkingen en verbod
 • Uitbreiding van de certificering

Striktere regels, strengere controles

Periodieke lekdichtheidscontroles

De frequentie van de periodieke controle van een installatie hangt niet langer alleen af van het CO2-equivalent, uitgedrukt in ton. In het geval van een HFO-koelmiddel wordt de frequentie bepaald door de hoeveelheid koelmiddel van de installatie.

Zo worden HFO-koelmiddelen, zoals R-1234yf of R-1234ze, ondanks hun langere impact op het broeikaseffect wel streng gereguleerd vanwege hun inhoud van PFAS, dat schadelijk is zowel voor onze gezondheid als het milieu.
 

EU 2024/573 (NIEUW)

EU 517/2014 (OUD)

HFK's:

 • Elke 12 maanden: 5 - 50 TCE
  • Vanaf 10 TCE bij hermetisch gesloten circuits
 • Elke 6 maanden: 50 - 500 TCE
 • Elke 3 maanden: ≥ 500 TCE (*)

HFO's:

 • Elke 12 maanden: 1 - 10 kg
  • Vanaf 2 kg bij hermetisch gesloten circuits
  • Vanaf 3 kg bij hermetisch gesloten residentieel
 • Elke 6 maanden: 10 - 100 kg
 • Elke 3 maanden: ≥ 100 kg (*)

HFK's:

 • Elke 12 maanden: 5 - 50 TCE
  • Vanaf 10 TCE bij hermetisch gesloten circuits
 • Elke 6 maanden: 50 - 500 TCE
 • Elke 3 maanden: ≥ 500 TCE (*)


(*) = deze apparatuur moet voorzien zijn van een permanent lekdetectiesysteem.

Indien een lekdetectiesysteem is voorzien, verdubbelt de termijn van de verplichte controles.

Meer aandacht voor logboeken

De uitbreiding van de inspectie-eisen brengt ook een uitbreiding van de logboekverplichting met zich mee. Elk toestel dat onder deze regelgeving valt, moet dus een gedetailleerd logboek bijhouden van alle controles en koelmiddelgerelateerde handelingen.

Lekdetectie en herstellingen

Bij een lek moet er dringend actie worden ondernomen, gevolgd door een nauwgezette opvolging. Deze regels zijn noodzakelijk om de impact op het milieu te bewaken, meer bepaald:

 • Het lek dient binnen de 14 dagen na vaststelling hersteld te worden, gevalideerd met een eerste lektest.
 • Binnen 30 dagen na deze herstelling, dient een tweede lektest te gebeuren, maar ten vroegste 24 uur na de vorige lektest.

Nieuwe beperkingen en verbod

Restricties voor bijvullingen

Het bijvullen van systemen tijdens onderhoud krijgt te maken met nieuwe restricties, die geleidelijk strenger worden tot een volledig verbod van het gebruik van nieuwe F-gassen bij service of onderhoud van installaties

Voor koelingsapparatuur:

 • Vanaf 2025: Nieuwe F-gassen met een GWP ≥ 2500 (**)
 • Vanaf 2030: Geregenereerd/gerecycleerd F-gassen met GWP ≥ 2500
 • Vanaf 2032: Nieuwe F-gassen met een GWP ≥ 750, behalve voor chillers

Voor warmtepompen:

 • Vanaf 2026: Nieuwe F-gassen met een GWP ≥ 2500 (**)
 • Vanaf 2032: Geregenereerd/gerecycleerd F-gassen met GWP ≥ 2500

(**): Dit verbod was er al sinds 2020 voor installaties met een nominale inhoud ≥ 40 TCE.

Ingebruikname nieuwe toestellen

Een afbouwscenario voor nieuwe toestellen schetst de geleidelijke overgang naar minder schadelijke alternatieven, met uiteindelijk een volledig verbod op F-gassen.

Voor split-unit warmtepompen of airconditioning met F-gassen

 • Vanaf 2025: Split-units < 3 kg F-gas en max 750 GWP
 • Vanaf 2027: Split-units (lucht-water) ≤ 12kW en max 150 GWP
 • Vanaf 2029: Split-units (lucht-lucht) ≤ 12 kW en max 150 GWP en split-units > 12 kW + max 750 GWP
 • Vanaf 2033: Split-units > 12 kW en max 150 GWP
 • Vanaf 2035: Alle split-units met F-gassen

Voor stationaire koelinstallaties en chillers

 • Vanaf 2025: Koelinstallaties en max 2500 GWP (behalve voor koeling <-50°C)
 • Vanaf 2030: Koelinstallaties en max 150 GWP
 • Vanaf 2027:
  • Chillers en ijswatermachines ≤ 12kW en max 150 GWP
  • Chillers en ijswatermachines > 12kW en max 750 GWP
 • Vanaf 2032: Chillers en koelmachines ≤ 12 kW met F-gassen

Voor stekkerklare warmtepompen en airconditioning (monobloks)

 • Vanaf 2027: Stekkerklare toestellen en monobloks ≥ 12 kW en ≤ 50kW
 • Vanaf 2030: Stekkerklare toestellen en monobloks ≥ 50kW
 • Vanaf 2032: Verbod op alle monobloks met F-gassen

Uitbreiding van de certificering

Certificatie blijft een verplichting voor iedereen die met F-gassen werkt, zowel voor individuele monteurs als voor de bedrijven.

Er komt een verplichte certificering voor het werken met alternatieve F-gassen. Denk hierbij aan koolwaterstoffen zoals R290 (Propaan) en R600a (Isobutaan), maar ook aan CO2 en ammoniak. De details van deze nieuwe certificeringseisen zijn nog in ontwikkeling door de EU.

Europa wil ook een verplichte hercertificering introduceren, waarbij certificaten beperkt zijn tot een geldigheid van maximum 7 jaar. Na deze periode is een nieuwe evaluatie of training nodig om ze te verlengen. Er moeten nog gedetailleerde Europese regels komen over deze extra certificatie- en trainingseisen.

Conclusie

Deze nieuwe verordening brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Climapulse helpt jou met het minimaliseren van de uitdagingen, terwijl het ook een kans is om te innoveren en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Graag meer weten? Bekijk gratis onze uitgebreide whitepaper.