Periodieke lekdichtheidscontroles

Om een hoge bedrijfszekerheid te garanderen, dienen er regelmatig periodieke controles uitgevoerd te worden op uw koeltechnische installaties. Deze controles dienen uitgevoerd te worden naargelang de aard en omvang van de installatie. Gezien het niet altijd evident is om inzicht te verkrijgen in aankomende controles, voorziet Coolant een automatisch systeem die deze controles voor u in beeld brengt.

Installaties moeten op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd op lekverlies. Hoe vaak hangt af van de grootte van de installatie en of er een lekdetectiesysteem actief is.

InhoudIntervalHermetisch geslotenLekdetectiesysteem
Vanaf 3kg12 maandenVanaf 6kg12 maanden
Vanaf 30kg6 maanden12 maanden
Vanaf 300kg3 maanden6 maanden

Indien er een lekverlies werd vastgesteld, dient een herstelling binnen 14 dagen na vaststelling uitgevoerd te worden. Vervolgens dient er binnen 1 maand nadat het lek is hersteld een controle plaats te vinden om te inspecteren of de herstelling met succes werd uitgevoerd. In het Waalse gewest dient de herstelling zelfs binnen 10 dagen uitgevoerd te worden.

Automatische berekening van periodieke lekdichtheidscontroles

De berekening van de termijnen voor de periodieke lekdichtheidscontroles kan verschillen per regio. In Coolant worden installaties waarvoor geen regio gekend is, bijgevolg behandeld volgens de regio van het installatiebedrijf en anders volgens de Vlaamse regelgeving.

Lektest als basis voor de berekening

De berekening voor de aankomende controles vertrekt steeds vanuit de laatst uitgevoerde lektest op de installatie. Indien er echter geen periodieke controles op een installatie uitgevoerd dienen te worden, kan dit op het niveau van een installatie ook aangegeven worden, al dan niet met een reden.

Opdracht inplannen voor periodieke controle

Er kan op voorhand een opdracht ingepland worden voor de periodieke lekcontrole. Voorwaarde is dat de opdracht ingegeven wordt als “uit te voeren” op een bepaalde datum in de toekomst. Na het effectief uitvoeren van deze controle op de voorziene datum, zal een lektest aanwijzen of deze controle als succesvol opgenomen wordt in het systeem. Om dit correct te registreren in het systeem, dient de opdracht wel de status “uitgevoerd” te krijgen.