Keuring airco

De huidige airconditionings en warmtepompen zijn zeer energiezuinig en kunnen door een hoge COP vaak grote energiebesparingen opleveren. Het is dan ook niet geheel onlogisch dat de overheid de energieprestatie van deze systemen wil controleren om het rendement te maximaliseren. Coolant biedt u sinds kort de nodige voorzieningen om het rendement van uw installaties op een eenvoudige manier op te volgen.

Vanaf 10 april 2011 zal er een keuringsverplichting gelden voor alle airco’s met een koelvermogen vanaf 12 kW, zowel voor residentieel als commercieel gebruik.

Airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten om de vijf jaar gekeurd worden. Vanaf 50 kW dienen deze toestellen om de drie jaar gekeurd te worden. Airco’s met een koelvermogen van meer dan 250 kW dienen bijgevolg om de twee jaar gekeurd te worden.

Een dergelijke keuring brengt volgende werkzaamheden met zich mee:

  • Een visuele inspectie van het systeem.
  • Een controle van de documentatie.
  • Een beoordeling over het gebruik van het systeem.
  • Een controle van de parameters.

Hiervoor kan de keurder gebruik maken van het Excel rekenblad “Keuring-energieprestatie-airconditioningsystemen” dat LNE ter beschikking stelt aan de installatiebedrijven.

 

Er zijn momenteel veel installaties in gebruik met slechte prestaties, hetgeen ook voor de nodige problematiek inzake lekverlies zorgt. Door deze keuring kan het rendement van een installatie in een vroeg stadium bepaald worden om zodoende tijdig in te spelen op de prestaties van een installatie. Hierdoor kan de energie efficiëntie van koelinstallaties aanzienlijk worden verhoogd.

In Coolant zal elke opdracht opgevolgd kunnen worden door het invullen van een onderhouds-verslag. Hierin kunnen de huidige parameters bepaald worden, waarbij de goede werking van een installatie af te leiden zal zijn. Nadat er verschillende verslagen aan een installatie gekoppeld werden, zal het mogelijk zijn om een trendrapport op te vragen waarin alle parameters met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om heel snel het probleem van een installatie vast te stellen.

onderhoudsmatrix