Een actieplan tegen lekverlies

Als we het hebben over de wetgeving rond koelmiddel, dan hebben we het niet alleen over het aanleggen van een koelmiddelboekhouding en het bijwerken van logboeken, maar ook over het beperken van lekverliezen tot het absolute minimum. In de praktijk ligt dit natuurlijk niet altijd voor de hand, maar Climapulse zorgt er alvast voor dat je tijdig de nodige stappen onderneemt dankzij het actieplan!

Periodieke lekcontroles

Aan de hand van de parameters van je koelinstallaties, airco’s en warmtepompen zal Climapulse je meteen vertellen of een installatie onderworpen moet worden aan een verplichte periodieke controle en zo ja, met welke frequentie. Via onze inbegrepen forecasts-module word je vervolgens automatisch geattendeerd op aanstaande controles. Valt een installatie niet onder de wetgeving, maar staat de klant erop dat je hun installaties regelmatig aan een controle onderwerpt? Geen probleem. Je kan perfect zelf een frequentie bepalen.

Actieplan lekverlies voorbeeld

Bij koelmiddellekken

Het lek opsporen, een oplossing formuleren, de klant inlichten,… Zodra er koelmiddel lekt uit een installatie heb je allerlei dingen aan je hoofd, maar met Climapulse kan je je volledig concentreren op het dichten van het lek. Bij het detecteren van een lek schakelt de software een versnelling hoger. Je krijgt in het actieplan onmiddellijk te zien hoeveel dagen je hebt voor het uitvoeren van een herstelling én voor de verplichte controle van die herstelling. Om iedereen een zo goed mogelijk beeld te bieden, detailleert het actieplan natuurlijk niet alleen wat er moet gebeuren, maar ook wanneer het lek werd opgemerkt en welke stappen reeds werden uitgevoerd.