Verbrandingsattest & Reinigingsattest CV-installatie (centrale verwarming) 

Verbrandingsattest

Het verbrandingsattest is een document dat wordt gebruikt bij het verplichte onderhoud van verwarmingstoestellen voor particulieren en bedrijven. Het omvat een onderscheid tussen periodiek onderhoud en een keuring bij eerste ingebruikname (nieuw of aanpassing). Het verbrandingsattest bevat informatie over de klant en uitvoerder van de cv-werken, de gegevens van het toestel en brander, en de resultaten van een controle van de "goede staat van de werking" en de "veilige staat en werking" van het verwarmingstoestel.
 

Deze controle omvat visueel nazicht en metingen, afhankelijk van het soort brandstof dat wordt gebruikt. Zo worden bijvoorbeeld bij verwarmingstoestellen die werken op aardgas de gasdruk, rookindex, zuurstofgehalte en koolstofmonoxidegehalte gemeten. Voor verwarmingstoestellen op vloeibare brandstof, zoals stookolie, worden de pompdruk, druk van het rookgasafvoerkanaal en de verluchting en ventilatie van het stookkanaal gecontroleerd.
 

Het verbrandingsattest is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat verwarmingstoestellen in goede staat blijven en veilig kunnen functioneren. Een goed onderhouden verwarmingstoestel is niet alleen veilig, het kan ook leiden tot lagere energiekosten en een langere levensduur van het toestel. Het is daarom verplicht om het verbrandingsattest te hebben voor verwarmingstoestellen die aangesloten zijn op het gasnet.

  Reinigingsattest

  Een reinigingsattest voor stooktoestellen is een document dat wordt afgegeven door een erkende technicus na het reinigen van een stookinstallatie. Het doel van het reinigingsattest is om aan te tonen dat de stookinstallatie regelmatig is gereinigd en in goede staat verkeert, wat nodig is om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van luchtverontreiniging.
   

  In veel landen is het verplicht om stookinstallaties regelmatig te laten reinigen door een erkende technicus. Dit geldt voor zowel particuliere als professionele stookinstallaties, zoals bijvoorbeeld centrale verwarmingssystemen in gebouwen en industriële ovens. De frequentie waarmee een stookinstallatie moet worden gereinigd, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type stooktoestel, de hoeveelheid brandstof die wordt gebruikt en de omgevingsfactoren.

  Een reinigingsattest voor stooktoestellen bevat doorgaans de volgende informatie:

  • De naam en het adres van de eigenaar van de stookinstallatie
  • De naam en het adres van de technicus die de reiniging heeft uitgevoerd
  • De datum waarop de reiniging is uitgevoerd
  • De naam en het type stooktoestel dat is gereinigd
  • Een overzicht van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd tijdens de reiniging, zoals het verwijderen van roet en verontreinigingen uit de stookinstallatie en het controleren van de werking van de stookinstallatie
  • Eventuele aanbevelingen van de technicus voor het onderhouden en gebruiken van de stookinstallatie
    

  Het is belangrijk om een reinigingsattest voor stooktoestellen te bekomen en te bewaren, omdat dit document kan worden gevraagd door de overheid of andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op stookinstallaties. Bijvoorbeeld wanneer er een controle plaatsvindt op het naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van luchtverontreiniging, of wanneer u de stookinstallatie wilt verkopen of verhuren.

  Tips & Tricks 

  Als technicus is het belangrijk om deze attesten goed op te volgen en te voldoen aan de vereisten. Hieronder geven we 5 tips voor technici om het deze efficiënt te vervullen:

  1. Maak duidelijke afspraken met de klant over wanneer het onderhoud plaatsvindt en wat dit precies omvat. Zo voorkom je misverstanden en weet de klant wat hij of zij kan verwachten.
    
  2. Zorg ervoor dat je voldoende kennis en ervaring hebt om het attest goed uit te voeren. Dit betekent dat je op de hoogte bent van de relevante wet- en regelgeving en dat je de juiste opleiding hebt gevolgd.
    
  3. Maak gebruik van de juiste apparatuur en gereedschappen om de metingen en controles uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld omvatten een manometer, een gasdetector en een rookgastester.
    
  4. Zorg ervoor dat je voldoet aan de verplichtingen die gelden voor deze attesten, zoals het op tijd uitvoeren van periodiek onderhoud en het bijhouden van de juiste documentatie. Dit helpt om ervoor te zorgen dat verwarmingstoestellen in goede staat blijven en veilig kunnen functioneren
    
  5. Werk digitaal en stuur een digitale kopie van het reinigingsattest meteen door naar de eigenaar zodat hij deze het document kan bewaren. Zo kan hij het makkelijk vinden wanneer hij dit nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer hij het gebouw wil verkopen of verhuren.

  Bent u geïnteresseerd in het behouden van up-to-date kennis rond de HVAC-wetgeving?

  Zoekt u naar een digitale oplossing om uw werkproces te vergemakkelijken?

  Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en laat ons weten hoe we u kunnen helpen! 

  Arrow swirl

  Jouw demo in 30 seconden geregeld.