Je steentje bijdragen aan een beter milieu met Climapulse.

De wetgeving voor het gebruik van F-gassen is erg strikt. Gefluoreerde broeikasgassen zijn immers erg belastend voor het milieu. Gelukkig kan je met Climapulse je lekverliezen en dus ook de negatieve impact op het milieu beperken. En dat is niet alles. Climapulse heeft heel wat voordelen in petto voor jou én onze planeet. Een echte win-win dus!

F-gassen in koel- en verwarmingsinstallaties

De negatieve milieu-impact van F-gassen leidde in 2014 al tot nieuwe regelgeving op Europees niveau. Vanaf 2022 wordt de wetgeving rond koelinstallaties opnieuw aangescherpt. De GWP-waarde van HFK’s bij installaties van 40kW of meer mag vanaf dan nog maar maximaal 150 bedragen. HFK’s die als koelmiddel gebruikt worden in koelinstallaties hebben tenslotte het grootste aandeel in de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen.

Om de negatieve impact van klassieke koelmiddelen op het milieu in te perken is het van belang om over te schakelen naar alternatieve koelmiddelen, maar ook om lekken van F-gassen zoveel mogelijk te vermijden of beperken. En daar helpt Climapulse jou bij.

Lekverliezen tot een minimum beperken

Climapulse gebruikt tal van parameters van je koelinstallaties, airco’s en warmtepompen om te berekenen wanneer en hoe vaak een verplichte, periodieke controle nodig is. Dankzij de forecasts-module krijg je inzichten in de voorspellingen van Climapulse én ontvang je een melding als er een periodieke controle voor de deur staat. Je kan trouwens ook zelf de frequentie bepalen voor installaties die niet aan wettelijke controles onderworpen zijn.

Maar dat is niet alles: zodra er koelmiddel lekt kan je met Climapulse ook rekenen op een concreet actieplan dat alle vragen beantwoordt die je op dat moment hebt:

  • Wanneer werd het lek opgemerkt?
  • Hoeveel dagen heb ik om de herstelling uit te voeren?
  • Wanneer vindt de verplichte controle van de herstelling plaats?
  • Welke stappen zijn al ondernomen?
  • Welke acties moet ik nog uitvoeren?

Op deze manier herleid je lekverliezen en dus de impact op het broeikaseffect tot een absoluut minimum. En natuurlijk heb jij er ook alle baat bij om lekverliezen in te perken. Een lekkende installatie zal niet efficiënt werken en kost jou alleen maar extra stroom en centjes.

Minimum aan administratie, maximum aan tijdswinst

Niet alleen het milieu wint, maar jij wint ook. Lektesten brengen immers een grote administratieve rompslomp met zich mee die Climapulse tot een minimum reduceert. De inventaris vult de informatievelden uit het verplichte druk- en lektest attest automatisch voor je in. Zo boek je een enorme tijdswinst en zijn verkeerd ingevulde attesten verleden tijd.

Jouw HVAC-services naar een hoger niveau tillen?