Als technieker van koelinstallaties draag je niet alleen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van lekdichtheidscontroles, maar ook voor het beheer van administratie en controles. Vergeet je iets te registreren? Dan kun je in de problemen komen.

"Vroeger was het beter" Die uitspraak hebben we toch al eens gehoord, toch? 

We zouden niet zeggen dat het vroeger beter was, maar wel eenvoudiger... Elk jaar komen er nieuwe wetgevingen en wordt het strenger om aan bepaalde standaards te voldoen, en dat geldt ook voor lekdichtheidscontroles. 

Bij het uitvoeren van lekdichtheidscontroles bij koelinstallaties kunnen installateurs te maken krijgen met verschillende uitdagingen. Er gelden onder andere richtlijnen voor het maximaal toegestane lekverlies, herstellingen, meldingsplicht, afwijking op de buitenbedrijfstelling, periodieke lektesten, een verbod op bijvullen van koelmiddelen en het bijhouden van een logboek met alle relevante informatie over de koelinstallatie en onderhoud. Installateurs moeten, vandaag de dag, deze aandachtspunten nauwkeurig monitoren en documenteren.

Simpelere lekdichtheidscontroles? We've got your back!

Registreer met gemak bij Climapulse

 • Druktesten
 • (In) directe methoden
 • Werking van de installatie in kaart
 • Gebruik van lekdetectieapparatuur
 • Gedetailleerde conformiteit volgens normen
 • En tot slot, een zeer weloverwogen conclusie

Maar dat is niet alles, klaar voor de crème de la crème? 


   

  Lekverliesberekening!  Niet langer puzzelen met cijfers 

  Met het automatische lekverliesberekening van Climapulse hoef je alleen aan te geven of de installatie lekdicht is. Bij lekkage kan je eenvoudig het absoluut lekverlies in kg invoeren en wij berekenen het relatief lekverlies in % op basis van de nominale inhoud.

  Aan de hand van deze berekening geven we je aangepast advies volgens de wetgeving en tonen we de toegestane hoeveelheid koelmiddel die kan worden toegevoegd of afgetapt gedurende het kalenderjaar.

  Positieve lektest? Geen stress! 

  Climapulse begeleid je bij:

  • Het plannen van herstellingen en periodieke lektesten 
  • Het maken van een gepersonaliseerde werkforecast 
  • Het voldoen aan de meldingsplicht bij relatief lekverlies boven de 100%

  Digitale werkbon, logboek en attest. Altijd en overal.

  Onvolledige documentatie – een vaak voorkomende fout volgens de overheid – is voortaan verleden tijd.

  Alle documenten worden via Climapulse digitaal bijgehouden met betrekking tot verwarmingsinstallaties.

  Zo kunnen jij en je team ze eender waar en wanneer opvragen en opstellen!

  Pssst, je kan die documenten digitaal laten ondertekenen ✍️

  Snelle, goede service. Certificering was zo geregeld. Zeer goede begeleiding met duidelijke hulp en heldere uitleg bij vragen. En dit alles volledig kosteloos!

  Hun begeleiding is heel goed! Met advies op maat zorgden ze voor een vlotte dienstverlening en vlotte afhandeling. De begeleiding was ook echt gratis.

  In één woord: TOP!

  Zeer goed, duidelijk en snel. Top!

  Climapulse helpt je

  • Beter focussen op je kerntaken
  • Slimmer en sneller handelen
  • Meer controle en inzicht verwerven
  • Doeltreffender en efficiënter werken
  Arrow swirl

  Jouw demo in 30 seconden geregeld.